Ağır inşaat-altyapı, otoyol, metro, havalimanı, baraj, tünel, köprü, ticari gayrimenkul ve konut geliştirme hizmetleri sunmaktayız.

Uykurlar İnşaat bilgi birikimini ve iş deneyimini sahibi olduğu güçlü teknik yetkinlikler ile harmanlamakta; yaratıcı çözümler üreterek, uzun vadeli ilişkiler ve katma değer yaratmaktadır. Odağında müşteri memnuniyetinin yer aldığı hizmet felsefesi Uykurlar İnşaat rakiplerinden farklılaştırmaktadır. Yönetsel yaklaşımları, kalite felsefesi, güçlü değerleri, sosyal sorumluluk anlayışı, etik değerlere bağlılığı, çevreye, iş sağlığına ve iş güvenliğine verdiği önem ve bu konularda sergilediği örnek davranışlar, Uykurlar İnşaat’nin sürdürülebilir büyüme haritasını çizmektedir. Uykurlar İnşaat insanlık için, doğru ve güzel olanı inşa etmeye devam edecektir.

Uzun yıllardır, başarıyla gerçekleştirilen projeler, profesyonel ve sorumluluk sahibi çalışma anlayışı ile sektörde ön plana çıkmayı başarmış olan Uykurlar, inşaat sektörünün gerektirdiği,

  • Sorumluluğunda olan ve uzmanlık gerektiren projelerin zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanması,
  • Kaliteli ve yetkin insan kaynağı ile çalışma, unsurlarını bir araya getirerek verdiği hizmetlerin kalitesini her geçen gün arttırmayı amaçlamaktadır.

Firmamız ilk kurulduğu yıldan beri faal bir mühendislik becerisi göstermiştir.

Uykurlar İnşaat, projelerinde teknik altyapıyı ve sayısal kontrolleri ön planda tutar. Kurulduğumuz tarihten günümüze dek yaptığımız her işte, ister yeni olsun ister yıllar geçsin aynı özenin izlerini görebilirsiniz. Bu nedenle, Uykurlar İnşaat inşaat geçmişte yapmış olduğu işlerde her türlü tasarım, araştırma, etüt, plan ve projelerini kendi teknik personeli ile gerçekleştirmekten gurur duymaktadır.

Mühendislik Grubu proje koordinasyonunun 7/24 kontrolünü ve yürütülmesini sağlamaktadır. Günümüz uluslararası kalite standartlarına ve sertifikalarına uygun normlara hakim mühendislerimiz ile her türlü yapısal, mekanik ve elektrik tasarımları hayata geçirilmektedir.

Proje bazında ihtiyaç duyulan hizmete bağlı olarak, yıllardır birlikte çalıştığımız, güvenirliği ve kalitesi ispatlanmış alt yükleniciler ile de çalışmaktayız. teknolojik yeterlilik doğrultusunda sanayinin her alanında farklı disiplinlere yönelik çözümler üretme hedefinde olan Uykurlar İnşaat, uzun yıllar ve sıkı kriterler sonucu oluşturduğu portföyünde, konusunda A+ bilgiye hakim kadro ile çalışmaktadır.

Mühendislik Grubumuz, ihale öncesi potansiyel maliyetlerin ve olası iş yükünün hesaplanmasında da bizlere destek sağlamaktadır. Yapılan keşif ve tablolar ile ihalelerde en etkili teklifler ve efektif iş yükünün dağılımı konusunda yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle, Uykurlar İnşaat geçmişte yapmış olduğu işlerde her türlü tasarım, araştırma, etüd, plan ve projelerini, kendi teknik personeli ile gerçekleştirmekten gurur duymaktadır. Mühendislik Grubu her türlü mühendislik hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli koordinasyonunu en iyi biçimde sağlamaktadır. Mühendislik Grubumuz her türlü yapısal, mekanik ve elektrik tasarımlarını ilgili uluslararası şartnamelere göre hayata geçirebilmektedir. Proje bazında ihtiyaç duyulan hizmete bağlı olarak, Uykurlar İnşaat yıllardır beraber çalıştığı, güvenilirliği ve kaliteleri kanıtlanmış alt yükleniciler ile de çalışmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve gereklilikler ışığında, her türlü sanayi kolunda farklı disiplinlere hizmet verme amacı güden firmamız, uzun elemeler sonucunda oluşturduğu portföyünde, konusunda uzman kişiler ile çalışmaktadır.

Mühendislik grubu, firmamızın ihale öncesi çalışmalarında ihale grubumuza da aynı zamanda yardımcı olmaktadır. Yapılan ön tasarım ve maliyet çalışmaları, mühendislik yaklaşımları ve mevcut bilgi birikimi ile mühendislik grubu, ihale grubuna, ihale öncesi maliyetin daha hassas olarak çıkarılmasında yardımcı olmaktadır.